Przejdź do treści

Procedury w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

Od paru miesięcy funkcjonujemy w nowej rzeczywistości. Stan epidemiczny wprowadzony w Polsce okazał się dla większości z nas dotkliwy. W praktyce stomatologicznej wymógł na nas konieczność wprowadzenia procedur i rozwiązań, mających na celu zminimalizowanie w jak największym możliwym stopniu ryzyka zakażenia wirusem.
W gabinetach stomatologicznych tak jak w innych placówkach medycznych, narażenie na zakażenie jakimkolwiek drobnoustrojem jest większe niż w pozostałych miejscach, dlatego tak ważne jest zapobieganie ewentualnej transmisji, sterylność i przestrzeganie zasad aseptyki.

W Mokotooth Prestige Dental od zawsze stosujemy bardzo rygorystyczne zasady – w naszej pracy nie uznajemy kompromisów! Dbamy o to, aby nasi pacjenci czuli się komfortowo i bezpiecznie.

Mokotooth Prestige Dental Dekontaminacja pomieszczeń kliniki za pomocą specjalistycznego sprzętu

Na czym polegają nasze rygorystyczne procedury? Poniżej opisujemy najważniejsze zasady:

👉  Ograniczamy kontakt między pacjentami. Ograniczyliśmy przyjmowanie pacjentów tak, aby nie mieli styczności ze sobą w przestrzeni wspólnej kliniki

👉  Ograniczamy kontakt między członkami personelu. Stworzyliśmy niezależne, nie mające się ze sobą fizycznego kontaktu zespoły personelu medycznego i pomocniczego oraz wprowadziliśmy zasadę przebywania w pomieszczeniach kliniki nie więcej niż jednej osoby w danym momencie (za wyjątkiem gabinetów w czasie obsługi pacjenta)

👉  Skracamy czas potrzebny na wypełnienie wstępnych formalności, m.in. stosując wstępny wywiad telefoniczny oraz przekazując ważne informacje za pomocą poczty elektronicznej.

👉  Przy wejściu każdej osoby do kliniki (personelu i pacjenta) mierzona i raportowana jest temperatura ciała. Osoby z temperaturą pow. 37,3 stopnia nie mogą wejść do kliniki.

👉  Pacjent otrzymuje przy wejściu swój własny jednorazowy komplet środków ochrony osobistej. Wszystkie osoby z personelu kliniki przebywające w klinice w czasie obsługi pacjenta są w pełni zabezpieczone w środki ochrony osobistej: w maski chirurgiczne, maski FFP3 lub FFP2, kombinezony, fartuchy barierowe, ochraniacze na buty, czepki, gogle, przyłbice, rękawiczki jednorazowe. Środki te są wymieniane po każdym pacjencie!

Mokotooth Prestige Dental Środki Ochrony Osobistej

👉  W czasie przyjmowania pacjenta w gabinecie działa generator plazmy, mający na celu eliminację drobnoustrojów znajdujących się w powietrzu. 

👉  Bezpośrednio przed i po każdorazowym przyjęciu pacjenta pomieszczenia są sterylizowane za pomocą fumigacji, czyli rozpylana jest w nich tzw. “sucha mgła” na bazie specjalistycznego środka do dezynfekcji o szerokim spektrum działania z uwzględnieniem wirusów otoczkowych, takich jak koronawirus SARS-Co-V2. (Oczywiście niezmiennie (jak w czasie przed epidemią) przeprowadzamy każdorazowo dezynfekcję powierzchni i sprzętu oraz narzędzi.)

Mokotooth Prestige Dental Fumigacja kliniki

👉  Po każdym dniu pracy pomieszczenia kliniki dodatkowo dekontaminujemy za pomocą lamp UV-C.

Dlaczego kładziemy tak wielki nacisk na przestrzeganie opracowanych i wdrożonych przez nas procedur? Osoba chora, będąca bezobjawowym nosicielem wirusa, może być potencjalnym źródłem zakażenia dla innych pacjentów i personelu kliniki. A temu oczywiście chcemy zapobiec!

Z najnowszych doniesień wiemy, że należy się przygotować na to, że koronawirus pozostanie z nami na dłużej. W tym czasie musimy jeszcze bardziej dbać o swoje zdrowie. Przestrzegając zasad aseptyki na co dzień i korzystając z bezpiecznych miejsc świadczenia usług możemy ustrzec się przed zakażeniem i nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo.

Zapoznaj się z naszymi Procedurami przyjmowania Pacjentów w czasie pandemii.