Przejdź do treści

Implanty zębowe

Implanty zębowe Warszawa - Wszczepianie implantów zębowych

Braki zębowe, widoczne kiedy mówimy i podczas uśmiechu, stanowią nie tylko defekt estetyczny. Zaburzają prawidłowe funkcjonowanie narządu żucia, upośledzają także funkcje pozostałych układów naszego organizmu, w tym np. układu pokarmowego. Wiadomo, że nic nie zastąpi własnych zębów, jednakże implanty zębowe pozwalają na uzupełnienie ubytków dając tym samym pacjentowi odczucia zbliżone do naturalnych. Ogromne znaczenie ma zapewnienie pacjentowi komfortu zarówno pod względem estetycznym, szczególnie podczas uśmiechania się, jak i w kwestii zmniejszenia poziomu upośledzenia wspomnianych już układów organizmu.

Implant zębowy to nic innego jak śruba, wkręcana w kość szczęki lub żuchwy, na której mocowane jest uzupełnienie protetyczne.

Doświadczony chirurg dentysta w każdym przypadku określa właściwy rozmiar implantu i sposób jego wszczepienia, aby zminimalizować prawdopodobieństwo odrzucenia wszczepu lub późniejszego zaniku kości i wystąpienia chorób tkanek wokół implantu.

Czym są implanty zębowe?

Implanty zębowe (implanty stomatologiczne) są śrubami umieszczanymi w kości żuchwy lub szczęki, można je nazwać sztucznymi korzeniami zębów. Implanty zębowe łączą się z naturalną kością w procesie tak zwanej osseointegracji. Po zrośnięciu z kością stają się solidną podstawą do umocowania na nich koron zębowych (koron na implantach).

Pomiędzy wszczepionym implantem zębowym a koroną mocowany jest kolejny element, czyli łącznik. Łącznik służy do umocowania i podparcia korony zębowej, a jego nazwa wzięła się stąd, że łączy implant z koroną protetyczną. Właściwy rodzaj i rozmiar implantu dobierany jest indywidualnie dla każdego pacjenta. Łączniki natomiast można wybrać z dostępnych w danym systemie lub też wykonać na zamówienie specjalnie dla pacjenta. Korony wykonywane są zawsze indywidualnie, tak aby idealnie wpasowywały się w uzębienie i rysy twarzy.

Implanty dentystyczne stosuje się z powodzeniem od ponad 30 lat. Są najtrwalszymi i najlepszymi znanymi rozwiązaniami zastępującymi brakujące naturalne zęby.

Zabiegi implantacji zębów, wykonywane przez doświadczonych i wyszkolonych dentystów są jednymi z najbezpieczniejszych i najbardziej przewidywalnych procedur w stomatologii.

Procedura uzupełnienia braków zębowych za pomocą implantów zajmuje z reguły kilka miesięcy a jej szczegółowy przebieg u każdego pacjenta jest inny. Lekarz dentysta, po badaniu diagnostycznym przedstawia plan leczenia. Całkowity czas leczenia zależy od potrzeb, historii medycznej i stomatologicznej, stanu kości szczęki lub żuchwy oraz zastosowanej techniki i materiałów. Może to trwać nawet kilka/kilkanaście miesięcy.

Kto może skorzystać z implantów?

Implanty zębowe są dobrym rozwiązaniem dla osób dorosłych, niezależnie od przyczyny braku zęba: wrodzonego braku zęba, utraty zęba w wyniku urazu, infekcji lub próchnicy. Mogą być stosowane u nastolatków, jednakże dopiero po zakończeniu okresu wzrostu i rozwoju kości twarzy, czyli mniej więcej w wieku około 16 lat dla dziewcząt i 18 lat dla chłopców.

Zalety implantów zębowych

Implanty zębowe, w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami protetycznymi takimi jak protezy wyjmowane lub mosty mają wiele zalet. Poniżej przedstawiamy cztery najistotniejsze:

1. Korzystny wpływ na wygląd i samopoczucie pacjentów
Pacjenci z implantami wyglądają i czują się wspaniale. Implanty wyglądają jak naturalne zęby. Są wygodne, dba się o nie tak jak o własne zęby, a więc szczotkuje, czyści nicią dentystyczną, używa się irygatora. Spełniają ważne funkcje fizjologiczne, pomagają również zachować rysy twarzy i piękny uśmiech.

2. Rozwiązanie na wiele lat
Odpowiednio pielęgnowane implanty mogą służyć wiele lat. Inne rozwiązania protetyczne, w szczególności niektóre rodzaje mostów i protez zębowych, mogą wymagać wymiany co mniej więcej 5 – 10 lat, co wiąże się z inwestycją czasu i pieniędzy.

3. Wygoda i pewność użytkowania
Pacjenci z implantami zyskują pewność siebie, mogą robić i jeść to, na co mają ochotę. Nie mają problemów z wyraźnym mówieniem, co często zdarza się w przypadku protez zębowych.

4. Korzystny wpływ na zdrowie pacjenta
Najważniejszą cechą implantów jest fakt, że pomagają zachować równowagę zgryzu, dzięki czemu zapobiegają powstawaniu wielu problemów zdrowotnych, takich jak m.in. uszkodzenie i zaniki kości. Implanty dentystyczne to jedyny sposób uzupełnienia braków zębowych, który faktycznie pomaga zredukować zanik kości. Jak najszybsze wszczepienie implantów zębowych po utracie zęba spowalnia proces redukcji kości w tym miejscu. Ponadto implanty oszczędzają sąsiadujące z nimi zęby, ponieważ nie wymagają ich szlifowania w celu zakotwiczenia mostów lub zamocowania protez częściowych.

Jak wygląda procedura wszczepienia implantu?

Procedura wszczepienia implantu składa się najczęściej z sześciu etapów, opisanych poniżej:

1. Wstępna konsultacja i badanie diagnostyczne
Lekarz dentysta przeprowadza szczegółowe badanie pacjenta, jego warunków zgryzowych i kostnych. W tym celu stosuje się m.in. diagnostykę obrazową - tomografię wiązką stożkową 3D, czyli tzw. CBCT. Mając pełną informację o pacjencie, lekarz dobiera odpowiedni system implantów i omawia z pacjentem plan leczenia.

2. Wszczepienie implantu
Wszczepienie implantu, czyli umieszczenie go w kości szczęki lub żuchwy w miejscu, gdzie brakuje naturalnego zęba. Ten etap wykonywany jest, jeżeli pacjent posiada odpowiednią ilość kości. Niestety długotrwały brak zęba wiąże się z zanikiem kości szczęki lub żuchwy, w takim przypadku przed wszczepieniem implantu brakującą kość należy najpierw odbudować. Wszczepienia implantu nie jest bardziej bolesnym ani obciążającym zabiegiem od innych operacji chirurgicznych. Najczęściej wykonuje się go w znieczuleniu miejscowym (nasiękowym). Dyskomfort po operacji implantologicznej jest podobny jak w każdym innym zabiegu dentystycznym. Może obejmować obrzęk, zasinienie, niewielkie krwawienie i / lub niewielkie dolegliwości bólowe.

3. Integracja implantu z kością, czyli tzw. etap osseointegracji
W trakcie gojenia po zabiegu następuje zrośnięcie wszczepu (implantu) z kością, czyli integracja. Powstaje mocna, trwała podstawa dla osadzenia na niej korony zębowej. Etap osseointegracji może trwać od trzech do sześciu miesięcy. W tym czasie pacjenci mogą prowadzić normalną aktywność, ograniczenia dotyczą tylko początkowego okresu, kiedy trzeba zadbać o spożywanie miękkich pokarmów, aby podczas żucia nie uszkodzić wszczepu. Na etapie integracji lekarz może zastosować tymczasowe uzupełnienie protetyczne, jeżeli warunki pacjenta na to pozwalają.

4. Śruba gojąca
Po zintegrowaniu implantu z kością lekarz umieszcza w nim specjalną śrubę, która wystaje ponad linie dziąsła. Służy to prawidłowemu ukształtowaniu tkanek miękkich wokół przyszłej korony protetycznej. Czasami zdarza się, że ten etap wykonywany jest wraz z wszczepieniem implantu.

5. Wykonanie uzupełnienia protetycznego
Po całkowitym wygojeniu się kości i tkanek miękkich, lekarz pobiera wycisk, w celu przygotowania uzupełnienia protetycznego, czyli korony sztucznego zęba lub na przykład mostu opartego na implancie. Uzupełnienia protetyczne mocowane są do łączników. Takie uzupełnienia protetyczne, chociaż nie psują się jak naturalne zęby, wymagają podobnej pielęgnacji, kontroli i czyszczenia.

6. Okresowa kontrola
Proces implantacji zajmuje od 3 do 9 miesięcy, w zależności od liczby i rodzaju wszczepianych implantów. Po jego zakończeniu wymagane jest przeprowadzanie regularnych kontroli, zgodnie z zaplanowanym przez lekarza dentystę schematem.

Metody implantacji

Lekarz dentysta może, w zależności od warunków kostnych pacjenta, zaproponować inne metody implantacji, różne od wieloetapowej, opisanej powyżej.

1. Implantacja z natychmiastowym tymczasowym uzupełnieniem protetycznym 
Metoda ta pozwala na umieszczenie tymczasowej korony na implancie w czasie jednego zabiegu. Może być ona stosowana jednakże wyłącznie wtedy, kiedy warunki kostne pacjenta na to pozwalają, a więc pacjent posiada odpowiednią ilość naturalnej kości w miejscu wszczepu. W przeciwnym wypadku dojdzie do zaniku kości, powstania stanów zapalnych i niepowodzenia zabiegu implantacji.

2. Implantacja natychmiastowa 
W niektórych przypadkach jest możliwość wszczepienia implantu bezpośrednio po usunięciu zęba jeszcze w czasie tego samego zabiegu. Warunkiem jest odpowiednia ilość i jakość kości oraz możliwość uzyskania zadowalającej stabilizacji pierwotnej implantu.

3. Most protetyczny na implantach
 To rozwiązanie stosowane jest w przypadku odtwarzania pełnego łuku zębowego. Polega na wszczepieniu czterech implantów zębowych w dostępnej kości, unikając konieczności przeszczepu. Stosowane są specjalne łączniki umożliwiające osadzenie tymczasowych uzupełnień protetycznych bezpośrednio po zabiegu. Po zabiegu pacjenci muszą stosować specjalną dietę aż do zakończenia procesu gojenia i osseointegracji. Trwa to około sześciu miesięcy. Po tym czasie uzupełnienia tymczasowe zastępowane są właściwymi, a pacjent może wrócić do normalnej diety.

Alternatywne rozwiązania uzupełnień protetycznych

Choć implanty zyskują coraz większą popularność, stomatologia oferuje inne rozwiązania protetyczne, w szczególności mosty i różnego typu protezy zębowe.

Implant zębowy a most protetyczny

W przypadku braku pojedynczego zęba pomiędzy innymi dwoma, stosowane są stałe mosty. Sąsiednie zęby stanowią podporę mostu, muszą więc zostać właściwie przygotowane. Brak obciążenia kości (uzupełnienie protetyczne „wisi” na sąsiednich zębach) powoduje zanik kości szczęki lub żuchwy. Często także pacjenci nie są w stanie odpowiednio dbać o zęby zarówno własne jak i sztuczne, co w przypadku mostów może prowadzić do chorób periodontologicznych.

Innym typem są ruchome protezy częściowe. Są tańsze, nie wymagają szlifowania istniejących zębów jednakże ich stosowanie wiąże się z wieloma zagrożeniami. Kość pod taką protezą może z czasem ulec degeneracji, co wiąże się z zmianą wyglądu twarzy i samego uśmiechu. Nie są także najbardziej estetycznym i funkcjonalnym rozwiązaniem.

Przy braku zębów w odcinku przednim (słabiej obciążonym podczas gryzienia i żucia) często stosuje się mosty typu Maryland, przyklejane preparatami na bazie żywicy do sąsiadujących zębów. Rozwiązania te są o wiele bardziej estetyczne od protez ruchomych, jednakże nie tak trwałe i znacznie słabsze od implantów.

W przypadku całkowitego bezzębia najpopularniejsze są protezy całkowite. Siły żucia przenoszone są w nich na przyzębie, czyli błonę śluzową i dziąsła. Protezy te są wyjmowane i znacznie mniej komfortowe w użytkowaniu od uzupełnień stałych. Mogą się przesuwać, wypadać i powodować ból dziąseł. Protezy muszą być regularnie czyszczone, w przeciwnym razie mogą powodować wiele chorób. Ponadto, podobnie jak w przypadku protezy częściowej, są przyczyną zaniku i degeneracji kości szczęki lub żuchwy.

Przeczytaj także nasz artykuł o implantach zębowych, w którym odpowiadamy na najczęstsze pytania pacjentów.

Do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie, a rodzaj i rozmiar implantu zawsze dobierany jest w oparciu o sytuację kliniczną. Brane pod uwagę są nie tylko warunki kostne, ale cały zgryz tak, aby późniejsza praca protetyczna oparta o implanty była w pełni funkcjonalna, estetyczna i służyła latami.

Nasza klinika dba, aby pacjenci mogli cieszyć się pięknym i zdrowym uśmiechem, co jest wysoce istotne w doskonałej prezencji, na przykład podczas przemówień, prowadzenia wykładów, szkoleń i konferencji biznesowych.

Interesują Cię implanty zębowe w Warszawie? Zapraszamy do naszej kliniki Mokotooth Prestige Dental w celu przeprowadzenia konsultacji implantologicznej.